FERTILITZANTS I CORRECTORS DE CARÈNCIES

L’adequat aprovisionament de fertilitzants és un factor clau de la productivitat de les explotacions agràries i la seva correcta gestió és un dels elements importants en el seu resultat econòmic.

 

Un bon coneixement de les finques i de les necessitats nutritives de les plantacions (acompanyat d’anàlisis periòdics de sòls, fulles i fruits) ens permet elaborar una estratègia d’adobat que, a curt o a llarg termini, ens ajudi a obtenir produccions de qualitat, especialment en el cas de les noves plantacions en terrenys transformats o incorporats a l’activitat agrària.

 

Des del Departament Tècnic d’AGRO MÒDOL S.A. dissenyem Plans anuals de fertilització i de reg i també programes específics per a prevenir o corregir carències.

PLANS D'ADOBAT

 

 

El departament tècnic d’AGRO MÒDOL té una dilatada experiència en proposar PLANS DE FERTILITZACIÓ I DE REG específics per a les diverses situacions en que es troba cada finca o parcel·la, que permeten compensar la inversió que suposa la incorporació d’adobs i correctors. Aquests plans s’elaboren a partir dels requeriments productius de cada cultiu i en base a les dades agronòmiques i analítiques de que es disposa.

 

Els productes recomanats procedeixen basicament de fabricants tan importants com:


AGRALIA

ARAGRO

EXPERTIA

BASF

TIMAC AGRO

KENOGARD

 

Disposem de productes que ens permeten adequar les aportacions necessàries en qualsevol de les opcions productives escollides per l’explotació: Convencional, Ecológica, Integrada,... així com als requeriments dels sistemes de certificació habituals: GlobalGap, Producció Integrada, Producció ecològica, etc.