SERVEIS

En l’operativa normal d’AGRO MÒDOL S.A. el contacte amb els clients i proveïdors és freqüent, directe i personalitzat, amb diagnòstics, propostes de solució o de tractament terapèutic, plans de fertilització i altres, a la mesura de les necessitats particulars de cada explotació agrícola. Per facilitar una relació fructífera amb els clients, oferim una sèrie de serveis que complementen l’activitat de subministrament de productes i sistemes, i que són els següents:


 • Assessorament agronòmic
 • Edició i revisió dels quaderns de registre de les aplicacions fitosanitàries en els diferents cultius.
 • Recollida d’envasos de productes fitosanitaris en col.laboració amb SIGFITO.
 • Programes d’adobat i reg: un servei personalitzat per als nostres clients.
 • Aplicació de fitosanitaris amb empreses de serveis del nostre entorn.
 • Organització de visites a finques, centrals hortofrutícoles i centres experimentals.
 • Organització d’activitats de formació.
 • Implantació de protocols de qualitat com PRODUCCIÓ INTEGRADA, PRODUCCIÓ ECOLÒGICA, Global Gap, IFS, BRC, etc.
 • Subministrament de materials: protectors, armaris homologats per fitosanitaris, etc.
 • Assajos i demostracions de nous productes i sistemes, amb les corresponents visites demostratives

 

L’activitat assessora i de serveis d’AGRO MÒDOL S.A. es complementa amb la col.laboració que l’ADV CULTIUS DE LLEIDA ofereix als seus associats, tant en aspectes de prevenció i orientació, com de seguiment de la presència de plagues i malalties en les finques dels associats. L'associació cobreix la necessitat d’assessorament tècnic i la col·laboració amb les autoritats administratives en matèria de sanitat vegetal.


Tota la tasca d'assessorament agronòmic es complementa amb els métodes de divulgació i comunicació gratuïts que rolex replica oferim des de fa anys a clients i col·laboradors mitjançant:


 • Els AVISOS puntuals per als diferents cultius sobre incidència de plagues i mesures de control.
 • El BUTLLETÍ. Una publicació que adrecem als nostres clients i col.laboradors, orientat a informar amb rigor de temes relacionats amb el sector i que són tractats amb una voluntat divulgadora i encarat a l’interès general.