SISTEMA DE CONTROL DE PLAGUES I MALALTIES

 

És un dels aspectes més rellevants de l’activitat d’AGRO MÒDOL S.A.


La defensa sanitària es basa en estratègies de control integrat (G.I.P.), de manera que a part d’assegurar l’eficàcia dels mètodes i productes emprats, es garanteix el compliment de les normatives sobre l’ús sostenible dels fitosanitaris.


En aquestes estratègies s’hi contemplen de manera prioritària tots els mitjans biotecnològics actualment disponibles:


  • Trampes de feromona per a realitzar el monitoreig (seguiment evolutiu i avaluació del risc) de les plagues
  • Confusió sexual: sempre que es disposin dels materials adequats i resulti difícil un bon control de les plagues utilitzant només productes químics. Es basa en difusors, formulacions per a polvoritzar o en puffers (aerosols).
  • Captura massiva o atracció i mort: sistemes molt estesos en el cas de Ceratitis, com els mosquers amb atraients BIOLURE, o el dispositiu MAGNET MED.
  • Fauna útil auxiliar o organismes de control biològic: insectes, àcars o nematodes depredadors o paràsits (inclosos en el registre del MAGRAMA com a O.C.B.).
  • Bioplaguicides: Virus, fongs i bacteris paràsits o antagonistes de plagues o malaties.
  • Insecticides naturals: piretrines, azadiractina (neem), ...
  • Altres mètodes o productes de defensa fitosanitària: emparats en les llistes acceptades pel MAGRAMA com a O.M.D.F.

 

 

Tots aquests mitjans alternatius s’usen complementàriament amb best rolex replica els productes fitosanitaris convencionals, excepte en els casos que el sistema de cultiu adoptat pel client d’AGRO MÒDOL S.A. només admeti productes naturals o mètodes biotecnològics.