Política de Privacitat

En compliment del que disposa la Llei orgànica 3/2019, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i Garanties dels Drets Digitals (LOPDPGDD) i el Reglament General de Protecció de Dades (R. 2016/679), a continuació l’informem sobre la nostra política de privacitat i tractament de les seves dades personals:
 

1 Responsable

Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?

  • Identitat: AGROMODOL, S.A.
  • CIF: A25033374
  • Adreça: C/ Amunt, nº 2 C.P. 25172 Montoliu de Lleida (Lleida)
  • Tel. 973720269
  • e-mail: agromodol@agromodol.com

 

2 Finalitat

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
A AGROMODOL, S.A. tractem la informació que ens faciliten els clients/proveïdors/contactes, amb la finalitat de gestionar la relació contractual que ens vincula amb el client i/o proveïdor, la relació comercial, informació sobre els nostres productes i serveis, enviament d’informació comercial, newsletters, la gestió comptable i facturació.

Les persones interessades podran donar-se de baixa d’aquestes comunicacions en la següent adreça de correu electrònic: agromodol@agromodol.com
 
Per quant temps conservarem les seves dades?
Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació contractual, i/o se sol·liciti la seva supressió per l’interessat de manera expressa.

 

3 Legitimació

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució de la prestació dels serveis contractats pel client, la relació contractual amb el proveïdor, la sol·licitud de pressupostos per part de les persones de contacte, la gestió comercial, informació dels nostres productes i serveis, enviament d’informació comercial, newsletters.

L’oferta prospectiva de productes i serveis està basada en el consentiment que se li sol·licita, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució del contracte de prestació de serveis ens vincula.
 

4 Destinataris

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
Les dades que ens comuniqui no seran cedides a terceres empreses, tret que Vostè hagi consentit per escrit i expressament la cessió de dades a les empreses que en tot cas constin en el document de consentiment de cessió de dades. Tampoc es realitzen transferències internacionals de dades a tercers països.
 

Cessió de dades a tercers

Empreses col·laboradores (tercers)
AGROMODOL, S.A. treballa amb empreses col·laboradores (tercers que actuen com a proveïdors de hosting/aplicacions informàtiques). En alguns serveis, AGROMODOL, S.A. actua com a intermediari, per a això és necessari cedir unes certes dades personals a tercers, per exemple en els casos de subcontractació de servei de host/servidors. En el cas que deixi d’utilitzar aquests serveis proporcionats per tercers, les seves dades seran suprimides.

 
Compliment de la Llei
Ocasionalment, estem obligats a revelar dades personals a les autoritats i/o als tribunals de justícia en compliment d’un requeriment formal segons la legislació vigent. En tot cas, AGROMODOL, S.A. sempre sol·licitarà la documentació correcta a les autoritats pertinents abans de revelar qualsevol informació.

 

5 Drets

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. La nostra empresa deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Vostè podrà exercir els seus drets de portabilitat, accés, rectificació, cancel·lació, oposició al tractament d’aquestes Dades de Caràcter Personal davant, AGROMODOL, S.A. C/ Amunt, nº 2 C.P. 25172 Montoliu de Lleida (Lleida), adjuntant fotocòpia del seu DNI o document identificatiu vàlid equivalent, en els termes establerts en el Reglament General de Protecció de Dades, i la LOPDPGDD.

Per a la seva major comoditat, i sense perjudici que s’hagin de complir amb determinats requisits formals establerts pel RGPD i la LOPDPGDD, li oferim la possibilitat d’exercir els drets abans referits a través del correu electrònic: agromodol@agromodol.com
 
Autoritat de control
Si desitja plantejar una reclamació en relació al tractament de les seves dades, l’informem que pot posar-se en contacte amb l’Agència Espanyola de Protecció de dades, C/ Jorge Juan, 6 28001-Madrid http://www.agpd.es

 

6 Procedència

Com hem obtingut les seves dades?
Les dades personals que tractem procedeixen directament de vostè, en el cas en què hagi prestat el consentiment directament, o bé a través d’altres empreses/associacions/entitats amb les quals vostè manté una relació contractual i del que existeix el seu consentiment exprés i per escrit perquè la nostra empresa pugui obtenir i tractar les seves dades.

A continuació enumerem les dades que podem obtenir de vostè:

Les categories de dades que es tracten són:

  • Dades d’identificació: nom i cognoms, NIF/CIF, adreces postals o electròniques, telèfon.
  • Informació comercial
  • Dades econòmiques, financeres i assegurances
  • Transacció de béns i serveis.
  • Imatge

 
No es tracten dades especialment protegides

 

7 Actualitzacions i modificacions

AGROMODOL, S.A. es reserva el dret de modificar i/o actualitzar la informació sobre protecció de dades quan sigui necessari per al correcte compliment del Reglament de Protecció de Dades. Si es produís alguna modificació, el nou text serà publicat en aquesta pàgina, on podrà tenir accés a la política actual.

En cada cas, la relació amb els usuaris es regirà per les normes previstes en el moment precís en què s’accedeix al web.

 

8 Llei aplicable i jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Lleida.

Segueix-nos a...