PRODUCTES FITOSANITARIS

Destinats a la protecció dels conreus, un ús responsable i acurat dels productes fitosanitaris que oferim asseguren el correcte desenvolupament sanitari de les produccions agràries. Són la base del treball de col·laboració d’AGRO MÒDOL S.A. amb els principals fabricants d’especialitats i això ens ha permés posar a disposició dels clients una gamma de productes fitosanitaris àmplia i d’eficàcia contrastada.

Per a més informació dels productes que distrbuïm, pot consultar el nostre CATÀLEG DE PRODUCTES FITOSANITARIS.