Contacte

Horaris Oficina i Magatzem

De 8.30 a 14 h i de 15.30 a 18 h
(De març a juny obrim els dissabtes de 9 a 13 h)

Maribel Mòdol
Maribel Mòdol
Gerència
maribel@agromodol.com
Jesús Porta
Jesús Porta
Departament tècnic i comercial
jesus@agromodol.com
Enric Remacha
Enric Remacha
Departament tècnic i comercial
enric@agromodol.com
Noemí Gili
Noemí Gili
Departament tècnic i comercial
noemi@agromodol.com
Antoni Tarroch
Antoni Tarroch
Departament tècnic i comercial
toni@agromodol.com
Jordi Segura
Jordi Segura
Departament tècnic i comercial
jordi@agromodol.com
Xavier Solsona
Xavier Solsona
Administració i comptabilitat
administracio@agromodol.com
Susanna Mòdol
Susanna Mòdol
Administració i logística
agromodol@agromodol.com
Marc Bueria
Marc Bueria
Logística
agromodol@agromodol.com
Ramon Guiu
Ramon Guiu
Logística
agromodol@agromodol.com