Productes

Fitosanitaris

Un ús responsable i acurat dels productes fitosanitaris que oferim assegura el correcte desenvolupament sanitari de les produccions agràries i la protecció dels conreus. AGRO MÒDOL S.A. col·labora amb els principals fabricants d’especialitats per posar a disposició dels productors una gamma de productes fitosanitaris àmplia i d’eficàcia contrastada.

Fertilitzants i nutricionals

L’adequat aprovisionament de fertilitzants és un factor clau de la productivitat de les explotacions agràries i la seva correcta gestió és un dels elements importants en el seu resultat econòmic.

Un bon coneixement de les finques i de les necessitats nutritives de les plantacions (acompanyat d’anàlisis periòdics de sòls, fulles i fruits) ens permet elaborar una estratègia d’adobat que, a curt o a llarg termini, ens ajudi a obtenir produccions de qualitat, especialment en el cas de les noves plantacions en terrenys transformats o incorporats a l’activitat agrària.

Sistemes alternatius de lluita

La confusió sexual i l’atracció i mort, per exemple, es basen en l’ús de feromones que els insectes fan servir per comunicar-se i que no tenen impacte mediambiental.

En aquestes estratègies s’hi contemplen de manera prioritària tots els mitjans biotecnològics actualment disponibles:

Trampes de feromona

Per a realitzar el monitoreig (seguiment evolutiu i avaluació del risc) de les plagues.

Confusió sexual

Es basa en difusors, formulacions per a polvoritzar o en puffers (aerosols).

Captura massiva o atracció i mort

Sistemes molt estesos en el cas de la mosca (Ceratitis), com el dispositiu MAGNET MED.

Fauna útil auxiliar o organismes de control biològic

Insectes, àcars o nematodes depredadors o paràsits (inclosos en el registre del MAGRAMA com a O.C.B.).

Bioplaguicides

Virus, fongs i bacteris paràsits o antagonistes de plagues o malaties.

Insecticides naturals

Piretrines naturals, azadiractina (neem)...

Altres mètodes o productes de defensa fitosanitària

Emparats en les llistes acceptades pel MAGRAMA com a O.M.D.F.

Fitxes de seguretat

Tots els productes que comercialitzem tenen la seva corresponent fitxa de seguretat on s’identifica el producte, les dades del fabricant, els riscos i perills, etc. És important que aquests documents estiguin a l’abast dels nostres clients, aquí els trobareu:

Segueix-nos a...