Avís Legal

En compliment del que disposa la Llei orgànica 3/2019, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i Garanties dels Drets Digitals (LOPDPGDD) i el Reglament General de Protecció de Dades (R. 2016/679), a continuació l’informem sobre la nostra política de privacitat i tractament de les seves dades personals:
 

Dret d’informació

En compliment del que es disposa en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, AGROMODOL, S.A., com a titular de la pàgina web www.agromodol.com i del seu contingut, posa a la disposició dels usuaris d’aquesta pàgina web amb residència o accés des del territori espanyol, la següent informació de caràcter general:
 
Dades del responsable

  • Identitat: AGROMODOL, S.A.
  • CIF: A25033374
  • Adreça: C/ Amunt, nº 2 C.P. 25172 Montoliu de Lleida (Lleida)
  • Tel. 973720269
  • e-mail: agromodol@agromodol.com

 
Domini: agromodol.com
Inscrita en el R.M. de Lleida, Foli 14, Tom 195, llibre 148, Full 1915m

 

Edat per a accedir

AGROMODOL, S.A. no es fa responsable de la veracitat de les dades rebudes a través d’internet. Els serveis oferts per AGROMODOL, S.A., estan dirigits a majors de 18. Per això els menors de 18 anys no podran accedir i facilitar informació en els registres i/ formularis que puguin existir en qualsevol part del nostre lloc web.

Està prohibit l’accés a aquesta pàgina web a totes aquelles persones que siguin menors de 18 anys, o sent de major edat no puguin ser destinataris dels serveis oferts per AGROMODOL, S.A. de conformitat amb la legislació del domicili des del qual accedeixin a aquesta pàgina web.

AGROMODOL, S.A. es reserva el dret a comprovar, si escau, l’edat de l’usuari. Per a això podrà sol·licitar el lliurament del DNI.

Amb caràcter general, els usuaris podran accedir al lloc web de manera lliure i gratuïta. No obstant això, AGROMODOL, S.A. es reserva, conforme a la legislació espanyola vigent el dret a limitar l’accés a determinades àrees de la pàgina web per a això l’usuari haurà de registrar-se facilitant tota la informació sol·licitada, de forma actualitzada i real.

L’accés autoritzat a aquestes àrees reservades podrà controlar-se a través de l’ús de nom d’usuari i contrasenya o un altre mecanisme similar, la composició del qual haurà de ser proposada per l’usuari i validada per l’administrador de sistemes de la pàgina web.

L’ús del nom d’usuari i la contrasenya és personal i intransferible. En tal sentit, l’usuari es compromet a fer un ús diligent i a mantenir en secret les dades relatives al procés d’accés, assumint tota la responsabilitat per les conseqüències de la divulgació a tercers.

En el cas que l’usuari conegui o sospiti de l’ús de la seva contrasenya per tercers, haurà de posar tal circumstància en coneixement de AGROMODOL, S.A. a través d’algun dels mitjans de contacte indicats en l’apartat d’informació.
 

Ús dels continguts

L’usuari s’obliga a utilitzar les informacions i serveis del lloc web de conformitat amb la llei i les presents condicions generals, sense actuar en contra la moral, els bons costums i l’ordre públic.

AGROMODOL, S.A. vetllarà en tot moment pel respecte a l’ordenament jurídic espanyol vigent en l’ús per part dels usuaris d’aquesta pàgina web, i es reserva el dret a denegar discrecionalment en qualsevol moment i sense necessitat de preavís l’accés de qualsevol usuari a aquesta web o a alguna part de la mateixa quan concorri alguna de les conductes no permeses d’acord amb les presents condicions d’ús.
 

Responsabilitat

AGROMODOL, S.A. no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar a l’usuari sobre errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per a evitar-ho. Així mateix no garanteix la fiabilitat, la disponibilitat ni la continuïtat dels continguts d’aquesta pàgina web, per la qual cosa la utilització dels mateixos per part dels usuaris es duu a terme pel seu propi compte i risc sense que, en cap cas, puguin exigir-se responsabilitats a AGROMODOL, S.A. per aquestes circumstàncies.
 

Propietat intel·lectual

AGROMODOL, S.A. per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina Web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de AGROMODOL, S.A. o bé dels seus llicenciadors. Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de AGROMODOL, S.A.. L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de AGROMODOL, S.A.. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en el les pàgines de AGROMODOL, S.A.

AGROMODOL, S.A. no assumirà cap responsabilitat derivada de l’ús per tercers del contingut del lloc web i podrà exercitar totes les accions civils o penals que li corresponguin en cas d’infracció d’aquests drets per part de l’usuari.
 

Jurisdicció

La relació entre AGROMODOL, S.A. i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Tribunals de Lleida. La redacció de les condicions generals (Avís legal i polítiques de privacitat) han estat redactades en català a l’efecte d’interpretació del text legal.
 

Modificacions de les condicions i vigència

AGROMODOL, S.A. es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el lloc web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma i lloc en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en el seu lloc web.

La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres degudament publicades.

Segueix-nos a...